برنج هاشمی دم زرد

برنج هاشمی دم زرد

توزیع کنندگان برنج هاشمی دم زرد

برنج محصولی پراستفاده در کشورمان است، به همین دلیل مساحت زیادی از مناطق شمالی کشورمان مشغول به پرورش انواع برنج با خصوصیات مختلف می باشد. در بازار شاهد گونه های

بیشتر بخوانید
برنج هاشمی دم زرد

فروش تضمینی برنج هاشمی دم زرد

برنج هاشمی دم زرد از طریق فروش تضمینی در اختیار مشتریان و متقاضیان خرید قرار می گیرد. منظور از فروش تضمینی چیست؟ در این نوع فروش از طریق قیمتی که دولت برای محصو

بیشتر بخوانید